Szójegyzék


worst-case scenario
legrosszabb eshetőség